جناب آقای رضا عظیمی بعنوان مشاور جوان فرماندار شهرستان تفتان منصوب شد

جناب آقای رضا عظیمی بعنوان مشاور  جوان فرماندار شهرستان تفتان منصوب شد
طی حکمی از سوی فرماندار شهرستان تفتان جناب آقای رضا عظیمی بعنوان مشاور جوان فرماندار منصوب شد
گفتنی است آقای رضا عظیمی عضو شورای شهرستان و نماینده شورای شهرستان در شورای اسلامی استان می باشد
۲۶ فروردین ۱۴۰۲ ۱۲:۳۸
تاریخ ویرایش خبر : ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ ۱۰:۳۲