نشست هم اندیشی فرماندار و اعضای شورای تامین با معتمدین شهرستان تفتان

نشست هم اندیشی فرماندار و اعضای شورای تامین با معتمدین شهرستان تفتان

*نشست هم اندیشی فرماندار و اعضای شورای تامین با معتمدین شهرستان تفتان*
🔸نشست هم اندیشی با معتمدین شهرستان به ریاست مهندس شهنوازان فرماندار و اعضای شورای تامین در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید

در این نشست مهندس شهنوازان فرماندار و رئیس شورای تامین شهرستان تفتان نسبت به حفظ امنیت شهرستان تاکید نمود.

۱۸ آبان ۱۴۰۱ ۱۳:۰۳
تاریخ ویرایش خبر : ۱۸ آبان ۱۴۰۱ ۱۳:۰۳