جلسه کمیته سوخت شهرستان تفتان برگزار گردید

جلسه کمیته سوخت شهرستان تفتان برگزار گردید
جلسه کمیته سوخت شهرستان تفتان برگزار گردید
جلسه کمیته سوخت شهرستان به ریاست معاون فرمانداری و اعضای کمیته سوخت شهرستان در محل سالن کنفرانس فرمانداری برگزار گردید
در این جلسه رفع مشکل سوخت برخی واحدهای تولیدی ، معدنی و پیمانکاران و  برخی از طرحهای عمرانی و ... مورد بررسی قرار گرفت
۸ آبان ۱۴۰۱ ۱۰:۳۶
تاریخ ویرایش خبر : ۸ آبان ۱۴۰۱ ۱۰:۳۴