بازدید سرزده فرماندار از خبازی های شهر نوک آباد و روستاهای بخش مرکزی

بازدید سرزده فرماندار از خبازی های شهر نوک آباد و روستاهای بخش مرکزی

مهندس شهنوازان به همراه اعضای کارگروه ارد و نان شهرستان از خبازی های شهر نوک آباد و روستاهای اسکل اباد - دهپابید-مورتک و سهراب اباد در راستای بازرسی و نظارت بر عملکرد واحد های خبازی  و صیانت از حقوق مصرف کنندگان به صورت سرزده بازدید نمود

در این بازدید فرماندار نسبت به رعایت ساعت پخت ، رعایت وزن نان ، زعایت موازین بهداشتی و استفاده از کارتخوان های مخصوص خبازی تاکید نمود

۵ آبان ۱۴۰۱ ۰۷:۴۲
تاریخ ویرایش خبر : ۸ آبان ۱۴۰۱ ۰۷:۴۳