بازدید سرزده فرماندار از برخی ادارات شهرستان تفتان

بازدید سرزده فرماندار از برخی ادارات شهرستان تفتان

مهندس شهنوازان فرماندار شهرستان تفتان به همراه بخشدار مرکزی،رئیس شورای شهرستان، رئیس شورلای شهر نوک آباد از ادارات برق، کمیته امداد و ثبت احوال بازدید نمود
*در این بازدید فرماندار از نزدیک وضعیت خدمات رسانی این مراکز را مورد بررسی قرار داد
*مهندس شهنوازان فرماندار شهرستان تاکید کرد ادارات این شهرستان در ارائه خدمت به مردم باید الگو باشند، زیرا در راستای بهبود خدمات به مردم و به منظور عملیاتی کردن طرح تکریم و رعایت حقوق ارباب رجوع بازدید از ادارات به طور مستمر صورت می گیرد

۴ آبان ۱۴۰۱ ۱۴:۲۵
روابط عمومی فرمانداری تفتان/رضا عظیمی |
تاریخ ویرایش خبر : ۴ آبان ۱۴۰۱ ۱۴:۲۵