به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش مزار مطهر شهدا شهر نوک آباد غبارروبی و عطرافشانی شد

به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش مزار مطهر شهدا شهر نوک آباد غبارروبی و عطرافشانی شد
با حضور مهندس شهنوازان سرپرست فرمانداری و اعضای شورای اداری شهرستان مزار مطهر شهدا گمنام شهر نوک آباد غبارروبی و عطر افشانی شد
۲۶ مهر ۱۴۰۱ ۱۲:۵۱
تاریخ ویرایش خبر : ۲۸ مهر ۱۴۰۱ ۱۲:۵۵