برپایی میز خدمت جهادی در بخش گوهرکوه( روستای چاه کمال)

برپایی میز خدمت جهادی در بخش گوهرکوه( روستای چاه کمال)
* میز خدمت در بخش گوهر کوه*
*روستای چاه کمال با حضور مهندس هاشم زهی فرماندار شهرستان تفتان*
🔸میز خدمت جهادی در روستای چاه کمال با حضور مهندس هاشم زهی فرماندار شهرستان تفتان،مدیران دستگاههای اجرایی، شورای بخش گوهرکوه، معتمدین و اهالی روستای چاه کمال در حال برگزاریست
🔸در این جلسه مشکلات روستائیان چاه کمال به صورت چهره به چهره در حال بررسی می باشد
۱۳ شهریور ۱۴۰۱ ۱۵:۵۱
تاریخ ویرایش خبر : ۲۸ مهر ۱۴۰۱ ۱۲:۵۳