جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان

جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان
ستاد پیشگیری هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران و ستاد مدیریت کرونا شهرستان با حضور فرماندار و سایر اعضا در محل سالن اجتماعات آموزش و پرورش برگزار گردید.
۲۸ آبان ۱۳۹۹ ۱۳:۵۶
تاریخ ویرایش خبر : ۲۸ آبان ۱۳۹۹ ۱۳:۵۶