جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان

جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان
جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان تفتان با حضور فرماندار و مدیرکل آموزش و پرورش استان در سالن اجتماعات آموزش و پرورش برگزار شد
۱۲ آبان ۱۳۹۹ ۱۲:۳۱
تاریخ ویرایش خبر : ۱۲ آبان ۱۳۹۹ ۱۲:۴۳