جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان تفتان

جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان تفتان
جلسه شورای آموزش و پرورش تفتان با حضور خانم برنایی بجد فرماندار شهرستان تفتان، آقای دهمرده معاون فرماندار و آقای عظیمی سرپرست بخشداری گوهر کوه برگزار گردید
جلسه شورای آموزش و پرورش تفتان با حضور خانم برنایی بجد فرماندار شهرستان تفتان، آقای دهمرده معاون فرماندار و آقای عظیمی سرپرست بخشداری گوهر کوه مورخ 99/7/8 در سالن اجتماعات آموزش و پرورش برگزار گردید.
۹ مهر ۱۳۹۹ ۰۹:۵۴
تاریخ ویرایش خبر : ۹ مهر ۱۳۹۹ ۰۹:۵۱