معرفی کلی شهرستان تفتان

معرفی شهرستان تفتان
وجه تسمیه نامگذاری شهرستان:با توجه به کوه آتشفشان نیمه فعال تفتان در این شهرستان و ویژگی های منحصر به فرد جغرافیایی و جایگاهی که در اسطوره و فرهنگ عامه مردم این شهرستان دارد، این شهرستان به نام تفتان نامگذاری شده است
موقعیت جغرافیایی شهرستان تفتان: دارای دو اقلیم متفاوت حوزه دهستان تفتان جنوبی و ماحول آن با آب و هوای کوهستانی ، سرد و نیمه خشک  واقع در موقعیت شرقی  و شمال شرقی – سایر نقاط دارای آب و هوای گرم و نیمه خشک در پهنه دشتی و موقعیت شمالی – جنوبی و غربی 
حدود اربعه : شمال بخش کورین زاهدان – غرب و جنوب غربی بخش بزمان شهرستان ایرانشهر- جنوب و جنوب شرقی شهرستان خاش- شمال شرقی شهرستان میرجاوه
طول  جغرافیایی : 60 درجه و 45 دقیقه و 40 ثانیه
عرض جغرافیایی : 28 درجه و 32 دقیقه و 25 ثانیه 
ارتفاع از سطح دریا :  1400 متر
موقعیت جمعیتی(بر اساس سرشماری نفوس و مسکن1395): کل جمعیت 12601 خانوار 44176 نفر ؛ تعداد روستاهای کد دار 700 روستا (دهستان گوهر کوه-دهستان شیراباد  - دهستان نازیل-دهستان چاه احمد – دهستان تفتان جنوبی و دهستان اسکل آباد )
متوسط نرخ رشد جمعیت 2/3 درصد