ارتباط با ما

  شماره دفتر فرماندار:05433734569

شماره فاکس:05433734200

شماره تماس روابط عمومی فرمانداری(رضا عظیمی): 09156754386